Mälkiä

Mälkiän asuinalue sijaitsee – Kanavansuun tapaan – Saimaan kanavan varrella, muutama kilometri kanavaa alaspäin Kanavansuulta.

Alue on Kanavansuuta nuorempi.

Se on rakennettu pääasiassa 1940- ja 1950-luvun vaihteessa. Rakennuskanta edustaa valtaosaltaan ns. rintamamiestaloja.

Alue rakennettiin lähinnä Kaukaan tehtaan työntekijöiden asuinalueeksi.

Mälkiän asutus on lisääntynyt tasaisesti 1940-luvulta lähtien. Viimeksi voimakas rakentamisen aika oli 1980-luvulla. Asutus on lähes kokonaan omakotitaloja. 2010-luvun alkuvuosina Mälkiän Kanavansuun puoleiseen osaan on rakennettu myös rivitaloja.

Mälkiä vanhemmat osat liittyvät vahvasti Saimaan kanavaan.

Mälkiällä on kanavan suurin sulku – putouskorkeutta on 12,5 metriä.’

Sulun yhteydessä on museoituna vanhaa kanavaa. Lappeenrannan kaupungin suunnitelmissa on myös matkailupalveluiden rakentaminen sulun läheisyyteen.Sululla sijaitsee myös kananvan vuosina 1845 – 1856 tapahtuneen rakentamisen muistopatsas.

Sulkualueen vieressä on Saimaan kanavan museo suurine puistoalueineen.

Löydät meidät myös Facebookista!

Kaakon Nettipalvelu Oy